TSK personeline ilişkin kanun teklifi Meclis’e sunuldu

AK Parti’li Güler, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 60 maddeden oluşan ‘TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni Meclis Başkanlığına sunduklarını söyledi. Güler, kanun teklifinin, TSK’nın iç işleyişi içerisinde önemli düzenlemeler içerdiğini belirterek, “Milli Savunma Bakanlığımız ve bünyesinde bulunan güvenlik birimlerimizin her biri yüzyıllara dayanan bir devlet geleneğini, disiplinini ve en ufak bir aksamaya bile yer vermeyecek, her detayı düşünülmüş kurallar bütününü temsil etmektedir. Bu kurumlarımız kökleriyle ulu bir çınar gibi toprağa sağlam basan ama değişen zaman ve ortamla birlikte oluşan yeni durumlara ve ihtiyaçlara göre de kendini sürekli yenileyerek filizlenen bir fidan gibi dinamik ve canlılığını devam ettirmektedir. Yaşadığımız coğrafya, ülkeleri karşı karşıya getiren küresel gerilimler, bu kurumlarımızın, Milli Savunma Bakanlığı için detay gibi gözükse de ihtiyacı olan her bir düzenlemeyi de hayati kılmaktadır. İşte bu kanun teklifimizle her bir maddesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kendi iç işleyişinde son derece önemli olan düzenlemelerle ihtiyaç duyduğu konularda yasal zeminini oluşturmaktadır” dedi.

‘AYM’NİN İPTAL ETTİĞİ KANUN BOŞLUĞU DOLDURULACAK’

Güler, teklifte yer alan düzenlemelere ilişkin, “Bu teklifimiz ile Milli Savunma Bakanlığı’nın kadro ve kuruluşlarında görev yapan uzman erbaş, er ve sözleşmeli erbaş erlerin; başta görevde başarısız olma, intibak edememe, kendilerinden istifade edilememe halleri olmak üzere sözleşmenin fesih nedenlerine ve uygulanacak yaptırımların neler olduğununun kanunen düzenlenmesini içermektedir. Ayrıca askeri kaynaktan müfettiş alımına ilişkin usul ve esaslarla, adaylarda aranacak niteliklerin kanunla belirlenmesi hedeflenmektedir. Diğer yandan Harita Genel Müdürlüğü, mal ve hizmet sunum bedellerinin ilgili tertibe, özel ödenek kaydedilmesi sağlanarak kurum ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edilebilmesi amaçlanmaktadır. Milli Savunma Bakanlığınca elde edilen diğer özel gelirlerin de Cumhurbaşkanımızın kararıyla kullanılmasına yönelik düzenlemeler; uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam, disiplin cezalarının ilişik kesme işlemine esas teşkil etmesi durumlarında anılan cezaların mahkemelerce denetlebilmesinin de yolu açılmaktadır. Diğer yandan riskli ve güç şartlarda görev yapan amfibi deniz piyade tugay komutanlığında görevli sözleşmeli erbaş ve erlere ödenen aylıklarla ilgili de yeni düzenlemeler getirilmektedir. Ayrıca 221 sayılı amme hükmü şahısları veya müesseseleri tarafından fiilen amme hizmetlerine tahsis edilmiş bulunan gayrimenkul hakkındaki kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptali nedeniyle bu hususta oluşan boşluğun da yeniden düzenlemeyle beraber doldurulması hedeflenmektedir” diye konuştu.

‘UYUM DÜZENLEMELERİ YER ALIYOR’

Güler, teklif maddelerinin AYM tarafından iptal edilmemesi için detaylı hazırlandığını kaydederek, “Diğer yandan Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarıyla, general ve amirallerin işlediği iddia edilen askeri suçlarda soruşturma izni vermeye yetkili mercilerin belirlenmesinde son rütbeleri ve görevlerinin esas alınması, seferberlik tatbikatıyla ferdi seferberlik eğitimlerine katılan ve herhangi bir ödeme alamayan işçi, işsiz, işveren kendi nam ve hesabına çalışan ve serbest meslek mensubu, yedek personele ödeme yapılabilmesi hususları da bu kanun teklifimizde yer almaktadır. Yüksek Askeri Şura kararıyla, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen ve yaş şartı nedeniyle emekli aylığı bağlanamayan personelin emekli aylığı bağlanması da yeniden düzenlenmiş ve teklif haline getirilmiştir. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığımızın teşkilat yapısında meydana gelen değişiklikler kapsamında uyum düzenlemeleri de bu kanun teklifimizde yer almaktadır” dedi.

‘EMEKLİ KOMUTANLAR, YAYIN ÖNCESİ TSK’YA BİLGİ VERECEK’

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, kanun teklifinde TSK’dan emekli olan komutanlara ilişin düzenlemenin de yer aldığının hatırlatılması üzerine, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kendi iç işleyişi ve hiyerarşik disiplini içerisinde, bu tür programlar öncesinde mevzuatta da yer aldığı üzere ilgi komutanlığına bilgi vermesi hususunda bir düzenleme yer alıyor. Bilgi verilmesi, hususu burada düzenleniyor. Tabii izin ve diğer yaptırımlarla ilgili herhangi bir düzenleme yok. Bu konularda neye yönelik konuşacağınıza dair bir ilgili komutanla bilgi verilmesi amaçlanmaktadır ki burada farklı bilgiler ışığında en azından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığımız bir töhmet veya farklı bir algı ve bilgi oluşmaması amaçlanmaktadır. Bu kurumdan emekli olmuş, kurumun disiplini ve hiyerarşik bütünlüğü içerisinde görev yapmış birisinin dikkatli olması gerektiği hususu hatırlatılacaktır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir